FetNFnpg64Zf3wrLKco3JShCVrHWTBQiYY
Balance FXN
1004.59240000