Ffe4UiRt58TFz1BkyqUfx5BnYrmm5v3ujo
Balance FXN
1046.30670000