Fg5g5bfTBYTxPkLBcaPmyW6AyKiHLJQtzy
Balance FXN
1116.14500000